Gezinshuis

een gewoon huis voor een ongewone situatie

Soms zijn er omstandigheden waardoor een kind al dan niet tijdelijk, niet bij de eigen ouder(s) kan wonen, en moet elders een plek gezocht worden.

Dan is er het gezinshuis: een gewoon huis voor een ongewone situatie. Het gezinshuis staat in een gewone straat in een gewone buurt en probeert zo veel mogelijk een gezinssituatie na te bootsen. Dat betekent dat de kinderen opgroeien in een huis met twee vaste gezinshuisouders, die hier 24/7 aanwezig zijn. Ook de kinderen mogen 24/7 in het gezinshuis verblijven. Het gezinshuis biedt een veilige en stabiele plek, waarin jongeren zich veilig voelen en zich verder kunnen ontwikkelen.

Wat is het gezinshuis?

Het gezinshuis is er voor de opvang van kinderen en jongeren. In het gezinshuis is plek voor tien jongeren, variërend in de leeftijd van 0 tot 18 jaar, die samen met de gezinshuisouders als een gezin leven. Er is een gemeenschappelijke huiskamer, waar het grootste deel van het gezinsleven zich afspeelt. Daar eten we met elkaar, daar spelen de kinderen en daar kunnen zij huiswerk maken en zich ontspannen. Daarnaast heeft ieder kind een eigen plek.

De kinderen krijgen alle ruimte om zich te ontwikkelen, waarbij veel aandacht wordt gegeven aan de ontwikkeling van sociale vaardigheden. Daarom wordt een goede vrijetijdsbesteding, inclusief sportbeoefening, gestimuleerd en mogen vriendjes komen spelen en mee-eten. Kortom, er wordt naar gestreefd om de kinderen in een zo ‘normaal’ mogelijke situatie te laten leven.