Missie & visie

Moed maakt niet altijd veel lawaai. Soms is moed het zachte stemmetje dat aan het eind van de dag zegt ‘morgen probeer ik het weer’

Het WilmaHuis is een kleinschalige professionele jeugdzorg aanbieder. Wilma heeft na jaren in loondienst bij een zorgaanbieder gewerkt te hebben in 2011 het WilmaHuis opgericht, als zelfstandig gezinshuis. Onze missie is elk kind de zorg te geven die het nodig heeft om te kunnen groeien en bloeien. Wij denken hierbij buiten de geijkte kaders, wij zien oplossingen in plaats van problemen. Dit maakt ons net zo uniek als de kinderen die we proberen te helpen.

Rust regelmaat en reinheid zijn de pijlers van het WilmaHuis. Wij denken dat elk kind deze drie basis elementen nodig heeft in zijn leven om optimaal te kunnen ontwikkelen.

Sluit hen niet op
In je verlangen,

Leg hen niet vast
Aan je goede bedoelingen,

Ademen willen zij,
Zichzelf zijn, leven,

Omgeef hen met aandacht,
Draag hen in liefde,

Leer hen de normen,
Geef hen de waarde,

Laat hen vrij.