WilmaPlaats voor Thuiszitters en omgangen

OMGANGS- EN OBSERVATIERUIMTE

24 UUR, 7 DAGEN PER WEEK BESCHIKBAAR

Onze omgangs- en observatieruimte is ‘net als thuis’

In de jeugdzorg is het belangrijk om een goed beeld te hebben van de interactie tussen ouders en kinderen. Helaas brengt een observatie met zich mee dat er vaak een gekunstelde situatie ontstaat. Met de WilmaPlaats is er een ‘eerlijke’ omgangsruimte, een huiselijke omgeving waarin ouders en kinderen zo gewoon mogelijk met elkaar om kunnen gaan. De omgangsruimte bestaat uit een royale woonkamer met een open keuken en een eigen toilet. Er is de mogelijkheid om een kleine maaltijd op te warmen. Zo kan de thuissituatie daadwerkelijk nagebootst worden. Het draagt bij aan een ontspannen sfeer, waardoor de kans van slagen van de ontmoeting en de observatie groter is.

De ontmoeting kan vanuit de observatieruimte geobserveerd worden door professionals en hulpverleners, en zo nodig op beeld en geluid vastgelegd worden. Zo kunnen hulpverleners, eventueel samen met ouders en kinderen, de situatie nog eens op hun gemak bekijken en bespreken.

Wilt u meer informatie over omgangsregelingen, dan kunt u contact opnemen met Wilma: 06-33600034.