WilmaPlaats voor Thuiszitters en omgangen

een plek voor omgang en thuiszitters

Er is nú een plek waar kinderen een eerlijke kans krijgen. Een plek waar het veilig is en waar letterlijk en figuurlijk ruimte is voor kinderen, ruimte om te ontmoeten, te leren en te spelen.

Er is ruimte om te mogen voelen dat je ertoe doet, dat je een onderdeel bent van onze samenleving. Voelen dat ook jij als mens een mooie verzorgde omgeving verdient. Een plek waar gekeken wordt naar, en gewerkt wordt aan mogelijkheden. En waar indien nodig buiten de geijkte kaders gedacht en gehandeld kan worden om problemen te herkennen en op te lossen. Een plek waar het kind centraal staat, die veilig is voor kinderen én hun ouders. Deze plek is de WilmaPlaats, onderdeel van het WilmaHuis! Een ideale plaats om als hulpverleners de juiste hulp te kunnen bieden.

Maatschappelijke verantwoord ondernemen

Het is onze visie dat het van groot belang is om de SAMENleving te bevorderen. Daar willen wij gestalte aan geven door de buurtvereniging een eigen ruimte te bieden voor activiteiten voor en door de buurt. Op deze manier hoopt de Thuiszitter/Omgangsruimte een bijdrage te leveren aan het vergroten van de sociale cohesie in de buurt.

De WilmaPlaats: een plaats voor kinderen