WilmaPlaats Thuiszitter

Thuiszitters

Geschorst of van school verwijderd?

In de WilmaPlaats is een speciale plek ingericht als klaslokaal. Kinderen die door hun school geschorst zijn kunnen hier vijf dagen in de week op de reguliere schooltijden dagbesteding krijgen. In samenspraak met de school wordt het schoolwerk gemaakt zodat achterstand wordt voorkomen. Op deze manier blijven de kinderen in het schoolritme, waardoor het makkelijker is om de weg terug naar school te vinden. Vanuit deze structuur kan er snel gezocht worden naar een permanente oplossing: terug naar de oude school of toch iets nieuws. Er is een hulpverlener beschikbaar om de kinderen in hun schoolwerk te begeleiden. Op deze wijze ontstaat er geen achterstand en blijft ook de eigen school van het kind betrokken. Naast schoolwerk is er ook voldoende gelegenheid voor ontspanning en beweging. Dit om inzicht te krijgen in de mogelijkheden en onmogelijkheden van de kinderen.  Door de jongere een structuur te bieden, wordt de stap terug naar de school vergemakkelijkt en wordt het gezin van herkomst niet overbelast door een verstoring van het levensritme. Het uiteindelijke doel is om samen met de school een oplossing te vinden, zodat het kind zo snel mogelijk weer naar school kan.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Daphne: 06-40226903.