Speciaal voor professionals

KLEINSCHALLIGE PROFESSIONELE JEUGD­HULP­VERLENING

Het WilmaHuis werkt als onderaannemer van verschillende Jeugdzorg instellingen, maar kan ook direct ingehuurd te worden door uw eigen organisatie of gemeente. Wilt u hier meer informatie over neem dan contact met ons op.

Het WilmaHuis biedt gekwalificeerde opvang van hoog niveau en heeft ruim 35 jaar ervaring in de opvang en begeleiding van jongeren en hun ouders. We beschikken over de nodige ervaring in de begeleiding van kinderen/jongeren met ADHD, Autisme, PDD-NOS, Reactief hechtingsproblematiek, KOPP kinderen en kinderen /jongeren of hun ouders met een LVG.
Hierbij worden we ondersteund door meerdere deskundigen en waaronder een gedragswetenschapper vanuit de Hoenderloo-groep en een specialist op het gebied van PDD-NOS/autisme.

Doelstelling van het WilmaHuis is de jongere een veilig plek te bieden waar zij zich optimaal kunnen ontwikkelen, in nauwe samenwerking met de betrokken instanties. De hulpvraag van de jongere staat hierbij centraal. Indien mogelijk wordt ook het netwerk van de jongere bij het traject betrokken.

In het WilmaHuis kunnen kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar geplaatst worden.